Referenties – NL

F.I.T.S. Logistics is een logistiek dienstverlener met een divers klantenpakket waardoor douane aangiften divers en kennis eisen van de declarant. F.I.T.S. Logistics heeft bij oprichting van Fidocs B.V. direct besloten de complete douane afhandeling te laten verzorgen door Fidocs B.V.

Fidocs_Base-logistics

Base Logistics en Fidocs B.V. hebben samen de handen in één geslagen voor 2016. Fidocs B.V. zal een overgroot deel van de douanedocumentatie verzorgen voor Base Logistics in 2016. Ook Certificaten van Oorsprong en het optreden als Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger zijn activiteiten waar Fidocs B.V. in 2016 voor Base Logistics actief is en zal zijn. Beide partijen vertrouwen erop dat met deze samenwerking een nog sterkere service geboden kan worden, zowel op het gebied van kennis, als snelheid en volume.

Fidocs_Triton-shipping

Triton Shipping, een scheepsleverancier die zich heeft gespecialiseerd in trossen voor zeeschepen, heeft al lange tijd behoefte aan een entrepotvergunning. Fidocs B.V. kon snel inspelen op de behoefte van Triton en zorgde voor de aanvraag.  Enkele weken later zat de douane om de tafel en eind 2015 was de vergunning toegezegd.

Bring cargo maakt sinds begin 2017 gebruik van Fidocs BV om een groot deel van de douane-afhandeling uit te voeren. De vrachten van en naar Noorwegen wordt begeleid door AGS- of NCTS-documentatie door Fidocs BV voorgebracht.